Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Virtu@lmente

:

Discusión de grupo:Những kiên thức ngữ văn hữu ích :PlanaUse Mayús+Entrar para abrir el menú (nueva ventana).Abrir menúAbrir menú

Utilice esta lista Discusión de grupo para mantener discusiones a modo de grupo de noticias sobre temas de interés para los integrantes.
Entrada
Iniciada: 24/11/2021 22:50
Marcador de posición de imagen:
​Những kiên thức ngữ văn hữu ích

Ngữ pháp tiếng Việt là những đặc điểm theo các cách tiếp cận ngữ pháp khác nhau: Dưới đây là một trong số những kiến thức cơ bản:
câu rút gọn
câu đặc biệt
câu ghép
câu trần thuật
câu nghi vấn
câu cầu khiến
câu cảm thán
trạng ngữ là gì
ẩn dụ là gì
hoán dụ là gì
nhân hóa là gì
điệp ngữ là gì
https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=28186
http://advance.captus.com/demo/Lists/Team%20Discussion/DispForm.aspx?ID=18803
https://muongang.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=5994
https://sac.edu/art/Lists/SampleSurvey/DispForm.aspx?ID=11606
https://khobac.danang.gov.vn/DesktopModules/HoiDap/DetailHoiDap.aspx?id=11147
https://www.bancoagrario.gov.co/Lists/Contactenos/DispForm.aspx?ID=878
http://ttttgdsk.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=1064
http://noivu.tamky.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=116&ctl=CTCH&mid=524&CH=2420
http://management.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=861
https://sccollege.edu/Library/Lists/Library%20Building%20Survey%20PT%202/DispForm.aspx?ID=156663
http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=11302
http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=30199
https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=21263
http://www.sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/DispForm.aspx?ID=15130
http://bvkrongbong.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2830
http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=892644
http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3953
http://www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopy/DispForm.aspx?ID=7141
http://bvdk.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=3223
https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=23624
https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?ID=10705
http://elearning.ttbd.gov.vn/tabid/118/g/posts/m/205163/Nhung-kien-thuc-ngu-van-huu-ich.aspx
http://ttytapag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3611
http://computer.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=9989
http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-28051
https://myctb.org/wst/kck-yvp2/Lists/Join%20the%20Network/DispForm.aspx?ID=12233
https://ml007.k12.sd.us/PI/Lists/Post%20Tech%20Integration%20Survey/DispForm.aspx?ID=6779
http://thanhtra.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=2270
https://yenbai.gov.vn/phong-chong-ma-tuy/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=2304
http://www.northsinai.gov.eg/citizens/cases/Lists/List/DispForm.aspx?ID=34194
https://soldtbxh.binhduong.gov.vn/pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?ItemID=4925
http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/Lists/Hoi_Dap_DB/DispForm.aspx?ID=5882
https://gestiondelriesgo.gov.co/Foros/yaf_postsm185909_Nhung-kien-thuc-ngu-van-huu-ich.aspx
https://www.kiengiang.dcs.vn/Lists/HoiDapCongDan/DispForm.aspx?ItemID=656
http://frontlineapps.com.au/Lists/OldParadians/DispForm.aspx?ID=5921
https://connect.nl.edu/NLU-Strategic-Plan-2011-2016/blog/Lists/Comments/ViewComment.aspx?ID=4502
https://www.gov.bn/Lists/eDarussalam%20Survey/DispForm.aspx?ID=69912
https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=21265
http://www.aeche.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=27221
https://gnssn.iaea.org/main/SLS/Lists/2017%20Survey%20Pilot%20SLS/DispForm.aspx?ID=7369
http://www.saludcapital.gov.co/Lists/contactenos_linea106/DispForm.aspx?ID=13005
http://www.equam.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=27222

http://nhontrach.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=10055
http://www.eqtel.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=27222
https://know.obgyn.wisc.edu/sites/sst/Lists/Feedback/DispForm.aspx?ID=12348​

No hay elementos para mostrar en esta vista del panel de discusión "Discusión de grupo".