Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Virtu@lmente

:

Discusión de grupo:Cầu thị là gì :PlanaUse Mayús+Entrar para abrir el menú (nueva ventana).Abrir menúAbrir menú

Utilice esta lista Discusión de grupo para mantener discusiones a modo de grupo de noticias sobre temas de interés para los integrantes.
Entrada
Iniciada: 12/10/2021 23:33
Marcador de posición de imagen:
Cầu thị là gì

Cầu thị là gì?

Cầu thị trong tiếng Anh có thể tạm dịch là Progressive nghĩa là cấp tiến, tiến tới. Để hiểu nghĩa của từ cầu thị là gì, thử phân tích từng từ cấu tạo nên từ này ta có:

– Cầu ở đây có nghĩa là ước ao, mong muốn và đòi hỏi có được 1 điều gì đó.

– Thị nghĩa là tầm nhìn. Trong 1 số trường hợp còn có thể hiểu thị là mở mắt ra, quan sát để nhìn thấy được những điều tốt đẹp, quý báu do người có hiểu biết hơn chỉ dạy.

Như vậy, cầu thị có nghĩa là gì? Đây là từ để chỉ người thực sự mong muốn được học hỏi, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến của người khác. Đã biết cầu thị là gì, tại sao phải cầu thị? Chúng ta nên rèn luyện đức tính này bởi vì qua đó mỗi người có thể mở rộng được tầm nhìn, có được những kiến thức cũng như là kinh nghiệm tốt hơn.

Xem thêm:

Cầu thị

Nhân trung

Tháp tản nhiệt BKK

cầu nâng 4 trụ

cầu nâng 2 trụ

cầu nâng cắt kéo thanh lý

tháp giải nhiệt Kingsun​

No hay elementos para mostrar en esta vista del panel de discusión "Discusión de grupo".